Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Brak wypłat wynagrodzeń odnotowany w Krajowym Rejestrze Długów?

Do Ministrestwa Gospodarki trafiła właśnie, przygotowana przez Krajowy Rejestr Długów, propozycja zmian i projekt nowelizacji ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424 z późn. zm.). , m. in. pozwalające pracownikom na odnotowanie faktu niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku wypłaty należnego wynagrodzenia (statystyki Państwowej Inspekcji Pracy donoszą, iż z obowiązku realizacji zobowiązań finansowych nie wywiązuje się około 58% pracodawców).

To duże zmiany, biorąc pod uwagę, że dotychczas zapisy w Krajowym Rejestrze Długów obejmowały jedynie informacje zgłoszone przez innych przedsiębiorców, których transakcje nie zakończyły się przekazaniem uzgodnionego honorarium. Rejestr już jest w posiadaniu zgody, na mocy której będzie mógł udzielać informacji o posiadanych zapisach również osobom prywatnym.

Już niebawem każdy będzie miał możliwość weryfikacji czy firma, z którą planuje się związać była i jest uczciwa w swoich rozliczeniach nie tylko względem innych organizacji, ale także względem pracowników.