Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Kontakt
Employees Sp. z o.o.

Biuro Główne
ul. Bukowińska 2 lok. 84
02-703 Warszawa

tel: +48 22 241 42 09
fax: +48 22 241 45 28
e-mail: biuro@employees.pl

NIP: 525 237 04 89
REGON: 140599451

 

 

Employees Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińskiej 2 lok. 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000263435, NIP 525-237-04-89, REGON 140599451, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN.