Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Emerytura na wstępie

Rozpoczynając pracę zawodową, z trudem sięgamy myślami na tyle daleko, aby zbliżyć się do zagadnienia naszej emerytury.

Okazuje się, że sprawa naszej przyszłości nie może czekać i po podjęciu pierwszej, stałej pracy, powinniśmy jak najszybciej zainteresować się ofertami Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i wybrać dogodny dla nas Otwarty Fundusz Emerytalny.

Konsekwencją odwlekania tej decyzji, może być losowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który bez konsultacji z nami, sam przydzieli fundusz, do którego będą trafiać środki, przekazywane comiesięcznie przez naszego pracodawcę.

Nikt nie udzieli nam gwarancji, że przypisany nam fundusz, będzie zajmował wysoką pozycję w rankingach i korzystnie zarządzał środkami finansowymi, gromadzonymi przez nas przez lata...

Dla tych, którzy przeoczyli moment podjęcia decyzji, istnieje alternatywa.

Nie musimy obawiać się, że losowanie ZUS-u na zawsze zwiąże nas z przypadkowo przypisanym funduszem emerytalnym, istnieje bowiem możliwość transferu zgromadzonych przez nas środków i podpisania nowej umowy, z funduszem, któremu bez obawy przekażemy zarządzanie naszym kapitałem ... naszą przyszłością.

W obydwu opisanych przypadkach, niezbędne jest podpisanie umowy z jednym z Powszechnych Towarzystw Emerytalnych - z tym, które uznamy za najbardziej wiarygodne i osiągające najwyższe pozycje w aktualizowanych stale rankingach.

Podpisanie umów nie musi być dla nas nużącym, godzinnym spotkaniem z agentem ubezpieczeniowym, jeśli brakuje na to czasu, bądź wolimy przeznaczyć wolne chwile na coś o wiele przyjemniejszego, istnieje możliwość przystąpienia do OFE za pomocą stron internetowych takich jak np. www.commercial.com.pl Nie odwlekajmy więc decyzji - pomyślmy o emeryturze już dziś!