Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

MALEJE LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH...

Według danych podanych przez GUS, czerwiec 2007 r. jest kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek stopy bezrobocia zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

W porównaniu z czerwcem 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec czerwca 2007 r. wyniosła 1 895,1 tys. Jest to spadek, w stosunku do poprzedniego miesiąca, o prawie 4,5%.

Zmiany liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne odnotowano we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący spadek zaobserwowano w województwie opolskim (5,8%) oraz dolnośląskim (5,6%), wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 5,5%), oraz warmińsko-mazurskim (o 5,1%).

Obserwowalna już od dłuższego czasu tendencja spadkowa bezrobocia ma swoje ekonomiczne wytłumaczenie. Wynika w dużej mierze ze zwiększającego się zapotrzebowania na pracowników, ze strony pracodawców, którzy mają duże trudności w znalezieniu rąk do pracy. Ma to również związek ze stale nasilającą się emigracją zarobkową za granicę.