Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

NIE ZAPOMNIJ WYBRAĆ OFE !!

Tylko do 10 lipca 2007 roku osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i po raz pierwszy w 2007 roku podjęły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mają czas na samodzielny wybór OFE.

Zgodnie z prawem, pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy, powinny wybrać fundusz w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia. Z danych ZUS wynika jednak, że pomimo zbliżającego się terminu obecnie bez umowy z funduszem pozostało prawie 280 000 osób. Jeśli do dnia 10 lipca 2007 roku osoby te nie podpiszą umowy z wybranym przez siebie funduszem emerytalnym – wówczas zostanie on im przydzielony w drodze losowania, organizowanego dwa razy w ciągu roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto jednak pamiętać, że w losowaniu nie biorą udziału duże OFE. Wręcz przeciwnie – biorący udział w losowaniu trafiają do najmniejszych funduszy, które najlepiej wypadają w rankingach wyników inwestycyjnych.

Szczegóły dotyczące OFE łącznie z rankingami są dostępne pod linkiem https://www.mojeofe.pl/

Pamiętaj, termin upływa 10 lipca 2007 roku.