Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

PRACA W POLSCE JUŻ BEZ POZWOLEŃ

W dniu 29 stycznia 2008 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej - Pani Jolanta Fedak, podpisała rozporządzenie mające na celu zmianę wcześniejszego stanu prawnego z obszaru wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 156 poz.1116 oraz Nr 120 poz.824 z 2007r.).

Zmianie uległ zapis punktu 27 obowiązującego rozporządzenia, co pozwala od dnia 1 lutego 2008 r. obywatelom państw graniczących z Polską - tj. Rosji, Ukrainy i Białorusi, na wykonywanie pracy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do sześciu miesięcy, w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.