Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

TELEPRACA DOCZEKA SIĘ UREGULOWANIA W KODEKSIE PRACY

Rząd zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy.

W dniu 23 maja 2007r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie.

Projekt zmian w Kodeksie pracy zakłada między innymi dodanie rozdziału „Warunki zatrudnienia pracowników w formie telepracy”.

Podstawą, do proponowanych zmian ustawowych, jest projekt Porozumienia krajowych partnerów społecznych, zgodny z europejskim "Porozumieniem w Sprawie telepracy" z lipca 2002 roku.

Telepracownicy stanowią 11% zatrudnionych w Unii Europejskiej. Ma ona liczne zalety - poprzez system zadaniowy zwiększa efektywność pracownika, umożliwia firmie znaczne zmniejszenie kosztów poprzez chociażby oszczędności związane z opłatami za biuro. Przyczynia się również do zwiększenia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, młodych matek oraz mieszkańców małych miast.

Projekt nowych regulacji przewiduje, że do obowiązków pracodawcy będzie należało między innymi dostarczenie pracownikowi urządzeń i usług niezbędnych do wykonywania telepracy. Pracodawca będzie także zobligowany do odpowiedniego przeszkolenia zatrudnionej osoby.

Pracownik będzie mógł w każdym momencie zamienić telepracę na pracę w miejscu zatrudnienia i odwrotnie.

Dzięki telepracy pracodawcy będą mieli możliwość współpracy ze specjalistami z innych regionów Polski, a nawet z innych krajów.