Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Umiejętność aktywnego słuchania

Czy zdarzyło się kiedyś, że w rozmowie z inną osobą miałeś niemiłe wrażenie, że tak naprawdę to ona wcale Cię nie słucha? Utrzymuje z Tobą kontakt wzrokowy, znacząco potakuje, a nawet kończy za Ciebie zdania, ale wciąż nie możecie nawiązać porozumienia? Zapewne wielu z nas, na te pytania odpowie twierdząco.

Dzieje się tak, ponieważ większość z nas ma tendencję do wybiegania naprzód. Zaczynamy analizować i osądzać wypowiedzi naszych rozmówców, zanim jeszcze uzyskamy pełne informacje. Jest to często popełniany błąd, który prowadzi do wielu nieporozumień.

Aby uniknąć podobnych sytuacji, musimy nauczyć się aktywnie słuchać - co w rzeczywistości nie jest łatwe.

Umiejętność aktywnego słuchania to talent, nad którym należy cierpliwie pracować, aby go rozwinąć.

Oto kilka wskazówek, jak tę umiejętność osiągnąć:

  • przede wszystkim, pozwól swojemu rozmówcy zebrać myśli. Daj mu czas na skoncentrowanie się, albowiem sformułowanie jasnych i konkretnych wypowiedzi nie jest łatwe, zwłaszcza w chwilach stresu.

  • nie osądzaj go! Nie zgłaszaj dezaprobaty w trakcie wypowiedzi. W przeciwnym wypadku wycofa się i nie uda się przeprowadzić efektywnej dyskusji.

  • podsumowania dokonaj dopiero po upewnieniu się, że zakończył wypowiedź. Przedstaw wtedy swój punkt widzenia. Będzie to czas na przekonanie się, czy wszystko dobrze zrozumiałeś, czy są jeszcze zagadnienia, które wymagają uzupełnienia lub doprecyzowania. Jeśli tak, zadaj odpowiednie pytania, które „rozwieją” wątpliwości.

Nie ma też konieczności, abyście we wszystkich poruszanych kwestiach zgadzali się ze sobą. Każdy ma prawo do własnego zdania. Zbudowanie jednak poprawnych relacji międzyludzkich umożliwi, przezwyciężenie trudności w rozwiązaniu zaistniałego problemu.