Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Wynagrodzenie chorobowe - mniejsze koszty dla pracodawców

Dotychczasowe przepisy nakładały na pracodawców obowiązek ponoszenia kosztów wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym.

Nowe zapisy Kodeksu Pracy znacznie skracają ten okres. Mianowicie pracodawcy będą zobowiązani pokryć pensją choremu pracownikowi tylko za pierwsze 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Powyższa reguła ma dotyczyć większych zakładów pracy, zatrudniających powyżej 20 pracowników. Jeśli chodzi o mniejsze firmy - do 20 pracowników - będą one płaciły wynagrodzenie chorobowe jedynie za 7 dni choroby w ciągu roku.

Powołując się na dane statystyczne mówiące nawet o milionach dni niezdolności do pracy, z których korzystają pracownicy, zmiana wydaję się niezwykle korzystna dla pracodawców.