Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

WZROSNĄ KARY ZA ŁAMANIE PRAW PRACOWNICZYCH...

Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy.

W związku ze zmianą ustawy od 1 lipca 2007 roku znacznie wzrosną grzywny, jakie będą mogły być nałożone na pracodawców łamiących prawa pracownicze.
Do 2 000,00 zł wzrośnie wysokość mandatu, jaką będzie mógł nałożyć inspektor PIP za wykroczenia pracodawcy.
Natomiast do 30 000,00 zł wzrośnie maksymalna wysokość grzywny orzekanej przez sąd.

W ustawie rozszerzono także zakres podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W szczególności dotyczy to kontroli w zakresie BHP oraz legalności zatrudnienia.
W nowej ustawie PIP będzie miał prawo skontrolować również przedsiębiorców nie będących pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne - w tym również przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą.