Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

ZMIANY W DOSTĘPIE PACJENTÓW DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - eWUŚ

Do końca roku 2012 aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można było potwierdzić za okazaniem:

  • zgłoszenia do ubezpieczenia,
  • RMUA (imienny, miesięczny raport dla osoby ubezpieczonej),
  • zaświadczenia, które potwierdza prawo do świadczeń,
  • legitymacji ubezpieczeniowej, rencisty/emeryta
  • innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Od 1 stycznia 2013 roku została wprowadzona Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Jest to system, który umożliwia niezwłoczne potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z publicznych środków, bez konieczności okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Adresatami systemu są gabinety lekarskie, szpitale oraz przychodnie. Żeby chory mógł być odnaleziony w systemie musi okazać jeden z dokumentów tożsamości, który zawiera numer PESEL, czyli dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. W przypadku, jeśli w systemie eWUŚ znajdzie się informacja, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń pacjenta, może on je potwierdzić za pomocą okazania jednego z dokumentów obowiązujących dotychczas lub wypełniając na miejscu oświadczenie, że jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, po wprowadzeniu systemu eWUŚ, spadła ilość osób odnotowanych w nim, jako nieuprawnione do świadczeń – w pierwszych dniach stycznia było ich jedynie 4%. Wzrosło także zainteresowanie pacjentów w kwestii podlegania ubezpieczeniu.

Niestety pacjent samodzielnie nie może sprawdzić własnego ubezpieczenia. Sprawdzenie prawa do świadczenia jest możliwe tylko przez uprawnionych świadczeniodawców, którzy otrzymali upoważnienie od NFZ. Pacjent osobiście może dokonać tego jedynie w oddziale NFZ.

Dzięki przeprowadzonej w roku 2012 akcji informacyjnej, a także zaangażowaniu świadczeniodawców, do 10.01.2013 do systemu przystąpiło 96% placówek. Jednak się we wszystkich placówkach system działa bezbłędnie, a w niektórych w ogóle nie działa. Problemem okazuje się na przykład brak dostępu do Internetu lub brak możliwości technicznych niektórych budynków. W takim przypadku, pacjent musi zgłosić się do placówki z aktualnym dokumentem/oświadczeniem, potwierdzającym ubezpieczenie.

Anna Tarnowska