Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

REKRUTACJA - PORADNIK

W związku ze stale rosnącymi wymogami, stawianymi przez pracodawców dla kandydatów, sam proces rekrutacyjny może stanowić źródło stresu. Aby go zminimalizować ważne jest staranne i profesjonalne przygotowanie. Nie istnieje jeden „złoty środek”, który byłby odpowiedzią dla osób poszukujących pracy, od czego uzależniony jest sukces rekrutacji, ale są kwestie, na które, przy okazji poszukiwań pracy, warto zwrócić uwagę.

Pierwszą jest przygotowanie aplikacji, na podstawie których potencjalny pracodawca decyduje o zaproszeniu kandydata na spotkanie rekrutacyjne. Dobre CV jest skutecznym CV! Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim życiorys musi być staranny, przejrzysty i estetyczny.

Informacje, które powinny się w nim znaleźć, to:

 • dane osobowe – nie wolno zapomnieć o danych kontaktowych (numer telefonu czy adres email),
 • wykształcenie – jeśli któraś z wpisanych szkół nie została ukończona, dobrze jest to zaznaczyć,
 •  
 • doświadczenie – najważniejsze informacje to: nazwa pracodawcy, okres zatrudnienia, stanowisko i zakres obowiązków (w skrócie),
 • ukończone kursy i szkolenia – warto podać nazwę, termin i organizatora,
 • znajomość języków obcych – należy wymienić jakie języki i w jakim stopniu są znane, ale przydaje się tu obiektywna ocena poziomu posługiwania się językiem obcym, ponieważ łatwo to zweryfikować,
 • umiejętności – dobrze jest podać te, które mogą zwiększyć szansę na zdobycie konkretnej pracy,
 • zainteresowania – punkt, który nie musi znaleźć się w CV, chyba, że jest się czym pochwalić,
 • zdjęcie – element, przyciągający uwagę, dlatego wart umieszczenia, pomimo braku konieczności.

Drugim zagadnieniem jest rozmowa rekrutacyjna. Tutaj dobre przygotowanie może być drogą do sukcesu. W trakcie spotkania należy dołożyć wszelkich starań, żeby zaprezentować się jako osoba kompetentna i nie udawać kogoś, kim się nie jest. Podstawowe zasady, o których należy pamiętać to:

 • punktualność – odpowiednio wcześniej trzeba sprawdzić jak dojechać na miejsce i zaplanować dojazd tak, żeby się nie spóźnić,
 • strój – rozmowa kwalifikacyjna to oficjalne spotkanie i taki obowiązuje na nim strój. Należy pamiętać, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz!,
 • zanotowanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby, która zaprasza na spotkanie – w przypadku spóźnienia, koniecznie należy o tym powiadomić,
 • odpowiedzi na często pojawiające się pytania – oczekiwania finansowe, plany na przyszłość zawodową, powody rozstań z poprzednimi pracodawcami, itp.

Dodatkowe informacje, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • konstrukcja adresu e-mailowego – dobrze, żeby wyglądał „profesjonalnie”, zawierał imię oraz nazwisko i był w neutralnej domenie („buziaczek.pl” – absolutnie odpada!),
 • nazwa przesyłanego pliku – powinna, oprócz samego „CV”, zawierać przynajmniej nazwisko,
 • numer referencyjny – pomaga trafić aplikacjom do właściwej osoby lub skrzynki odbiorczej.

Elementem niezbędnym w przesyłanych aplikacjach jest klauzula dotycząca wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jej brak powoduje, że kandydatura nie może być rozpatrywana przez pracodawcę czy rekrutera.

Na koniec najważniejsze: w CV i na rozmowie należy udzielać tylko prawdziwych informacji. „Kłamstwo ma krótkie nogi” – wszystko, co zostało powiedziane lub napisane można szybko zweryfikować i jeśli okaże się nieprawdą, to szanse na pracę zostaną zaprzepaszczone.

Staranne przygotowanie, chęć i motywacja do znalezienia pracy oraz wiara w siebie, mogą stanowić klucz do sukcesu.

Eliza Słabik