Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

wsparcie

WSPARCIE SPOŁECZNE

Wsparcie społeczne jest jednym z zasobów potencjalnie minimalizujących wpływ stresorów na zdrowie człowieka i obniżających poziom wypalenia zawodowego. W literaturze brak jednoznacznej i precyzyjnej definicji wsparcia społecznego, jego pojęcie jest wieloznaczne. W ujęciu szerokim odnosi się ono do uniwersalnej, ludzkiej potrzeby nawiązywania więzi z innymi, integracji społecznej, tworzenia związków i przywiązania. W węższym ujęciu rolę wsparcia społecznego rozpatruje się w kontekście sytuacji stresowych, np. kryzysów osobistych, choroby, bezrobocia czy nadmiernego obciążenia pracą.

Subscribe to RSS - wsparcie