Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Audyt dokumentacji

Audyt dokumentacji jest jednym ze stałych elementów administrowania dokumentacją kadrową. Employees zajmie się kompleksową weryfikacją i dostosowaniem dokumentacji, funkcjonującej w przedsiębiorstwie, do wymogów obowiązującego prawa pracy.

Audyt obejmuje:

  • weryfikowanie teczek osobowych wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji
  • uporządkowanie dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy
  • monitoring terminów ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • merytoryczną kontrolę w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przy zatrudnieniu, trwaniu stosunku pracy i zwolnieniu pracownika
  • sporządzanie szczegółowych raportów z wykonanej usługi

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących realizacji usługi oraz jej indywidualnej wyceny, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem po numerem telefonu 22 241-42-09 lub drogą mailową: biuro@employees.pl