Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Outplacement

Głównym celem usługi outplacement’u jest wsparcie dla osób, które utraciły zatrudnienie, w odnalezieniu się i przygotowaniu do nowej rzeczywistości zawodowej oraz ich aktywizację na rynku pracy.

Employees oferuje usługi:

  • outplacementu indywidualnego - pomoc pojedynczym pracownikom zwalnianym z pracy,
  • outplacementu grupowego - dedykowany pracownikom zwalnianym grupowo.

Program projektu obejmuje następujące obszary:

  • wsparcie psychologiczne dla zwalnianego pracownika pomoc w emocjonalnej akceptacji faktu utraty pracy, budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby itp.
  • sesja szkoleniowa - nauka przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, praktyczne metody poszukiwania pracy, zapoznanie z trendami na rynku pracy.
  • indywidualne doradztwo zawodowe - analiza dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, informacje na temat mocnych i słabych stron osoby, feedback po spotkaniach rekrutacyjnych
  • aktywne wsparcie w poszukiwaniu pracy - opracowanie strategii, przygotowanie listy potencjalnych pracodawców, rekomendowanie kandydatów do klientów Employees itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących realizacji usługi oraz jej indywidualnej wyceny, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem po numerem telefonu 22 241-42-09 lub drogą mailową: biuro@employees.pl