Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Artykuły

W związku ze stale rosnącymi wymogami, stawianymi przez pracodawców dla kandydatów, sam proces rekrutacyjny może stanowić źródło stresu. Aby go zminimalizować ważne jest staranne i profesjonalne przygotowanie.
Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług Agencji Pracy Tymczasowej. Niestety duża liczba potencjalnych pracowników nie wie tak naprawdę, na czym polega i z jakich elementów powinna składać się umowa o pracę tymczasową, przez co mogą nie być nią zainteresowani.
Polacy lubią narzekać. Ta, zdawałoby się powszechna opinia, znalazła swoje potwierdzenie w badaniach prowadzonych przez psychologów społecznych (Szymków, Wojcieszke i Baryła, 2003). Doszli oni do wniosku, że Polacy tworzą swoistą kulturę narzekania, w której wypada mówić źle o otaczającym nas świecie.
Do końca roku 2012 aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można było potwierdzić za okazaniem:
Zdaniem ekspertów z Polskiej konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN statystyczny Polak zmieni zatrudnienie 7 razy w życiu, jeśli już uda mu się je znaleźć. Sposobem na zwiększenie swoich szans u pracodawców jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Można tego dokonać na różne sposoby, m.in.
Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy, młodociany jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Mogą być oni zatrudnieni przez pracodawców na specjalnych warunkach.
Ludzie nieustająco się oceniają, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W szczególny sposób dotyczy to osób pracujących, ponieważ ocenianie może pełnić rolę motywacyjną jak i komunikacyjną.
Sam proces rekrutacyjny, często składający się z wielu etapów i spotkań, może być źródłem stresu. Ważne jest solidne przygotowanie i zadbanie o wiele zagadnień, takich jak napisanie CV, wybranie odpowiedniego stroju na rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie informacji o firmie, itd.
Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.
Zgodnie z Kodeksem Pracy jednym z podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia. Jego wysokość ustalana jest między pracodawcą a pracownikiem w podpisanej umowie o pracę. Wysokość wynagrodzenia pracownika zależy od jego kwalifikacji oraz rodzaju wykonywanej pracy. Różnice w jego wysokości mogą wynikać np.
Nie szata zdobi człowieka czy jak Cię widzą, tak Cię piszą? Dwa stare polskie przysłowia, które na pierwszy rzut oka wzajemnie się wykluczają. Ale czy na pewno? Z jednej strony nasze umiejętności, wiedza, kompetencje czy doświadczenie są dla pracodawcy bardzo ważne.
Rozliczanie delegacji służbowych dotyczy zarówno wyjazdów służbowych krajowych, jak i zagranicznych.
Motywowanie jest jednym z ważniejszych czynników związanych z pracą zawodową oraz jedną z podstawowych funkcji zarządzania. Często jest kluczem do sukcesu, ponieważ zmotywowany pracownik jest bardziej zaangażowany, odpowiedzialny i lojalny wobec firmy.
Pracować, żeby żyć? Czy żyć, żeby pracować? Idea „work – life balance” wiąże się z odpowiedzią na to pytanie, a odnosi się do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, z zachowaniem indywidualnego poczucia balansu w różnych dziedzinach funkcjonowania jednostki.
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane przez pracodawcę zgodnie z planem urlopów, który ustala on na podstawie wniosków urlopowych pracowników oraz konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak nie każdy pracodawca zobowiązany jest do tworzenia planu urlopów.

Strony