Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Artykuły

Wsparcie społeczne jest jednym z zasobów potencjalnie minimalizujących wpływ stresorów na zdrowie człowieka i obniżających poziom wypalenia zawodowego. W literaturze brak jednoznacznej i precyzyjnej definicji wsparcia społecznego, jego pojęcie jest wieloznaczne.
Wysyłasz mnóstwo aplikacji i cierpliwie czekasz na odpowiedźW końcu dzwoni telefon! Tak!! To propozycja spotkania w sprawie pracy!Otrzymujesz wstępne informacje i uzgadniasz termin spotkania. Teraz pozostaje tylko w odpowiedni sposób przygotować się do rozmowy.
Z początkiem maja 2004 roku wszedł w życie art. 251 Kodeksu pracy, ograniczający możliwość zawierania umów o pracę, z Pracownikiem, na czas określony.
Rząd zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy przepisy dotyczące telepracy.W dniu 23 maja 2007r. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu w tej sprawie.
Sejm uchwalił nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy.
W lutym 2007r. w przedsiębiorstwach pracowało ok. 5 milionów osób, to oznacza, ze wzrost zatrudnienia, względem roku ubiegłego nastąpił na poziomie 4,3%, a względem ubiegłego miesiąca o 0,4%.
Tylko do 10 lipca 2007 roku osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 roku i po raz pierwszy w 2007 roku podjęły zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mają czas na samodzielny wybór OFE.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - 16 listopada 2006 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 221, poz. 1615 i zaczęły obowiązywać z dniem 19 grudnia 2006 roku.
To pytanie coraz częściej jest zadawane, podczas trwających obecnie negocjacji unijnych.
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko do lat 14 przysługują w roku kalendarzowym 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przysługuje zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie.
Rozpoczynając pracę zawodową, z trudem sięgamy myślami na tyle daleko, aby zbliżyć się do zagadnienia naszej emerytury.
Nowe przepisy przewidują wprowadzenie zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego. W miejsce dwóch dotychczasowych progów: 20 i 26 dni zostaną wprowadzone odpowiednio 28 oraz 36 dni. Na urlop w wyższym wymiarze trzeba będzie jednak zapracować i to w dosłownym słowa tego znaczeniu. Co to oznacza w rzeczywistości?
Dotychczasowe przepisy nakładały na pracodawców obowiązek ponoszenia kosztów wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym.
Ostatnimi czasy na polskim rynku pracy pojawiło się kilka nowych form zatrudnienia. Jedną z nich jest możliwość zatrudnienia pracownika tymczasowego za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych.
Do Ministrestwa Gospodarki trafiła właśnie, przygotowana przez Krajowy Rejestr Długów, propozycja zmian i projekt nowelizacji ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424 z późn.

Strony