Employees Agencja Pracy Tymczasowej

Jesteś tutaj

Artykuły

Są sytuacje, w których pracodawca powinien dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Na podstawie przepisów Kodeksu pracy rozróżnia się dwa rodzaje potrąceń:
List motywacyjny to dokument, który jest składany razem z CV, kiedy aplikujemy do przyszłego pracodawcy. Pismo to składa się również w innych celach, np. przy staraniach o awans czy podwyżkę. Jednak najczęściej list motywacyjny kojarzony jest z rozpoczęciem procesu poszukiwania pracy.
Każda osoba, która podejmuje się zatrudnienia w danej firmie, podpisując umowę z pracodawcą, wyraża zgodę na wykonywanie określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego ścisłym nadzorem. Jeżeli pracownik nie wykonuje w należyty sposób swoich obowiązków, bądź działa na niekorzyść pracodawcy, powinien ponieść karę.
Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z Kodeksu pracy, jest gromadzenie oraz przechowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także akt osobowych pracowników, w warunkach nie zagrażających ich zniszczeniu i uszkodzeniu.
Jedną z form realizacji działalności socjalnej, będącej obowiązkiem pracodawcy, jest prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tworzenia funduszu zobligowani są:
Pracownik wykonujący pracę zawodową poza miejscem zamieszkania, w ramach umowy o pracę, może otrzymać dodatkowe świadczenia finansowe, którymi są:
Premie przyznawane pracownikom, zwyczajowo dzieli się na dwa rodzaje – premie regulaminowe i premie uznaniowe.
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się przede wszystkim z dostosowaniem miejsca pracy do potrzeb pracownika oraz z uwzględnieniem uprawnień, jakie mu przysługują.
Zarówno wypadek przy pracy, jak i w drodze do lub z pracy uruchamia w każdej firmie skomplikowaną procedurę. Pracownik, który ulegnie wypadkowi, ma prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% wymiaru podstawy bez okresu wyczekiwania. Każde tego rodzaju zdarzenie wymusza na pracodawcy przeprowadzenie postępowania powypadkowego.
26 kwietnia 2013 roku, premier Donald Tusk ogłosił, że roczny urlop rodzicielski będzie przysługiwał wszystkim rodzicom dzieci urodzonych w roku 2013. Wcześniejsze założenia dotyczyły tylko i wyłącznie rodziców dzieci urodzonych po 16 marca b.r.
Praca przez polecenie? Kiedyś kojarzona głównie ze znajomościami lub tzw. „plecami”, dzięki którym dostawało się lepszą pracę. Z tego powodu wzbudza nadal negatywne skojarzenia. Jednak coraz częściej w tym kontekście mówi się o czymś, co specjaliści nazywają kapitałem relacyjnym.
Pracodawcy, decydujący się na zatrudnianie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, mogą odnieść z tego tytułu duże korzyści. Oprócz zwrotu części kwoty wydanej na jego pensje i ubezpieczenia społeczne, pracodawca może też liczyć na wsparcie w samej organizacji miejsca pracy. Refundacje przyznaje starosta, a faktycznie powiatowy urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.
Poszukiwanie pracowników bywa trudne i niekiedy długotrwałe. Wymaga od pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za rekrutację, poświęcenia czasu, uwagi i energii. Każdemu, kto staje przed tym wyzwaniem, zależy na pozyskaniu jak najlepszej osoby – kompetentnej, zmotywowanej, dopasowanej do organizacji.
Korzyści, jakie odnosi pracodawca z zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy
Wypalenie zawodowe staje się tematem, który wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno psychologów, jak i ludzi związanych z zagadnieniami pracy zawodowej. W jednej z najpopularniejszych elektronicznych baz czasopism – EBSCO – po w wpisaniu w wyszukiwarkę słowa „burnout”, wyświetla się 7 015 pozycji dotyczących tego obszaru, które ukazały się tylko w ubiegłym, 2012 roku.

Strony